Om mig

Jag har varit lärare i matematik och dataämnen under mitt yrkesliv. Numera är jag pensionerad.

Hittills finns en grundkurs i Excel och en fortsättningskurs i Excel  plus  en liten grundkurs i Scratch.

Jag tycker att Excel lämpar sig utmärkt att använda i matematikundervisningen. Eleven lär sig nästan automatiskt att strukturera och uppvisa sin lösningen på ett överskådligt sätt. Hen får ställa upp och tillämpa formler och funktioner.

Excel kan också användas i programmeringsundervisning, antingen genom att eleven gör egna s.k. makron (inspelningar av små program), eller genom att programmera i programmeringsspråket VBA. VBA står för Visual Basic for Applications och är ett spåk som följer med Office-programmen.

Excel används ju inom många yrkesområden och även¨privat, så många kommer att i framtiden ha nytta av sina Excelkunskaper.

En del av uppgifterna har jag tagit från mina tidigare böcker, utgivna på Libers förlag med vissa uppdateringar, medan andra är nya med anknytning till aktuella ämnesområden.

 

Både när det gäller Excel och Scratch har de flesta uppgifterna anknytning till matematikämnet.

Jag planerar att publicera flera uppgifter efter hand och även uppgifter med text från olika områden, som kan lösas med eller utan dator

 

Jag tar gärna emot respons och synpunkter och om du upptäcker något fel, av vad slag det vara må, är jag tacksam om du kontaktar mig via sidan Kontakt.

 

Hälsningar

Birgitta Karlberg