Grundkurs i Excel

lämplig att användas på högstadiet och gymnasiets A-kurs i matematik eller på en datakurs. Kursen kan också användas av den som vill lära sig grunderna i Excel och har grundläggande matematik- och datakunskaper.


Kursen består av uppgifter i Excel med noggranna följa-efter-beskrivningar och kompletterande övningar utan anvisningar.
Uppgifterna är verklighetsnära och visar på användning av
Excel i olika sammanhang. Det ingår också tillämpningar av olika moment i matematik främst från högstadiet och gymnasiet.

Kursen är kostnadsfri om man anger källa vid ev. utskrift.

Fortsättningskurs i Excel

består för närvarande av upgifter i Excel med tillämpningar på trendlinje, prognos, målsökning, problemlösaren, makron, slumptal, funktionen OM och lite VBA-programmering.

 

Grundkurs i Scratch

Här finns uppgifter för nybörjare i Scratch,  ofta innehållande
enkla matematiktillämpningar. 

 

Blandade uppgifter

om allt mellan himmel och jord

 

Uppgifter i Excel med noggranna instruktioner

utökat med övningar utan instruktioner

 

 

Grundkurs i Scratch

med noggranna instruktioner