Läsa och räkna

 

På den här sidan kommer  du att hitta uppgifter som innehåller mer eller mindre text.
Uppgifterna kan handla om allt mellan himmel och jord.

Oftast räcker det med kunskaper upp till gymnasiets A-kurs eller grundskolans klass 9 för att lösa uppgiterna.

Några uppgifter kan med fördel lösas med hjälp av Excel eller annat liknande hjälpmedel

 

 

 

Keplers tredje lag

Effekt och Energi