Fördjupningskurs i Excel

 

Namn Ingående moment

 

U1

Medeltemperatur på somrarna i Sverige
åren 1860 till och med 2019

 

 

Ladda ner data från
Internet,
diagram, Trendlinje

 

U2

Prognos av koldioxidhalten i atmosfären

 

Prognos, diagram

 

U3

En funktiones graf, nollställen
och minimipunkt

Problemlösaren, målsökning

 

U4

Flervalsfrågor

 

Makron

 

U5

Gissa talet

Slumptal, dölj, funktionen OM, makro

 

U6

Enhetsomvandling

VBA programmering