Håll dig borta från mobilen när du kör bil..

Från mitt flöde på Facebook idag:

"Om du kör med hastigheten 40 km/h och tittar ner i mobilen i två sekunder hinner bilen rulla 22 m helt utan kontroll. Har du otur ser du inte barnet, som just då går ut framför bilen.."

 

1. Kontrollräkna om ovanstående påstående stämmer

2. Hur långt hinner bilen rulla om  hastigheten är 50 km/h
och du tittar i mobilen i 3 sekunder?

Energi 1

Här tas energibegreppet upp och enheten kWh med en övning på energiförbrukningen i ett litet hushåll

Effekt

Här förklars begreppen effekt och verkningsgrad och det finns ett par exempel och övningar

Hur långt kan en fågel flyga?

Hur långt kan en fågel flyga?

Forskare följde en myrspovs rutt via en satellitsändare från födelseplatsen i Alaska till övervintringsplatsen i Tasmanien. Fågeln flög nonstop den 13 560 km långa sträckan på 11 dygn.

Fågeln var bara 5 månader gammal när den påbörjade den långa färden och behövde fylla på sina fettdepåer för att klara resan. Därför flög den några veckor efter sina föräldrar och de sista veckorna före färden ökade fågelns fettdepåer från 17% av kroppsvikten till 58%.

Källa: Illustrerad vetenskap

Uppgift

  1. Var ligger Tasmanien?
  2. Beräkna fågelns genomsnittshastighet i km/h
  3. Vad blir hastigheten i m/s ?
  4. Med hur många procent ökade fågelns fettdepåer före resan?
  5. Med hur många procentenheter ökade fågelns fettdepåer?

Regeringens budgetproposition för 2024

Källa: Regeringskansliet

"Den 20 september 2023 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2024 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen."

 

Här kommer ett par utgiftsområden enligt regeringskansliets webbsida för åren 2022 (verkligt utfall), 2023 (prognos), 2024 (enligt budgetpropositionen), 2025 och 2026 (beräknat)

Utgiftsområde: Försvar och samhällets beredskap


2022, Verkligt belopp: 84 miljarder kr
2023, prognos: 96
2024, budgetpropositionen: 126
2025, breäknat: 139
2026, beräknat 140

 

Uppgift

1. Hur många procent beräknas försvarsutgifterna öka från år 2022 till år 2026?

2. Hur många procent beräknas försvarsutgifterna öka enligt budgetpropositionen jämfört med år 2022

3. Gör en lämplig tabell med de beräknade försvarsuppgifterna under åren 2022 till 2026.

 

Utgiftområde: Klimat, miljö och natur

2022, verkligt belopp: 21 miljarder kr
2023, prognos,: 20
2024, budgetpropositionen: 19
2025, beräknat: 15
2026, beräknat: 16

 

Uppgift

4. Hur många procent beräknas utgifterna för klimat och miljö minska från år 2022 till år 2026

5. Hur många procent av försvarsutgifterna blir utgifterna för klimat och miljö för år 2024 enligt budgetprognosen?

6. Rita in utgifterna för klimat och miljö i samma diagram som utgifterna för försvaret

Procenträkning

"Ungdomarna väljer bort bilen"

Utdrag ur: Magasin Världen om, juni 2023, med artiklar från The Economist

 

Ur artikeln: "Ungdomar väljer bort bilen"

 

" Högsta domstolen i USA slog år 1977 fast att bilen var i princip nödvändig för alla amerikaner. 1997 hade 43 procent av USA:s 16-åringar körkort. 2020, det senaste året det finns statistik för, hade siffran sjunkit till ynka 25 procent. Det är inte bara tonåringar.
En av fem amerikaner mellan 20 och 24 år saknade körkort 2020, jämfört med en av tolv år 1983. Andelen personer med körkort har sjunkit i varje åldergrupp under 40, och enligt de senaste siffrorna fortsätter den att minska"

 

Uppgift:

1.

Hur många procent av amerikanerna i åldersklassen mellan 20 och 24 år hade körkort år 1983?

2.

Vad var motsvarande procentsats år 2020?

3. 

Med hur många procent har andelen som har körkort sjunkit från 1983 till 2020 i ålderklassen 20 till 24 år?

4.
Med hur många procentenheter har andelen sjunkit?

 

 

 

Skapa diagram,
 Korttidsprognos av elproduktionen

Utdrag ur korttidsprognos publicerad av Energimyndigheten sommaren 2023:

Vindkraft, solel och elexport ökar

Elproduktionen väntas öka från 168 TWh år 2021 till 193 TWh 2026. Det beror främst på en kraftig utbyggnad av vindkraft de kommande åren, från 27 TWh 2021 till 52 TWh 2026.

El från solen ökar också kraftigt, om än från låga nivåer, från 1,1 TWh 2021 till 7,1 TWh 2026.

Sveriges nettoexport av el uppgick 2021 till 26 TWh på årsbasis. Det blir enligt prognosen en fortsatt ökad nettoexport på årsbasis under perioden 2022–2026, till 46 TWh 2026.

Åren 2021 och 2022 var gynnsamma år för vattenkraften, medan det mot slutet av prognosperioden väntas mer normala produktionsnivåer. Vattenkraften minskar från 73 TWh 2021 ned till 66 TWh för åren 2023–2026.

Kärnkraften ökar något från 51 TWh 2021 till 52 TWh mot slutet av prognosperioden.

 

Uppgift:

  1. Skapa en tabell, som visar elproduktionen år 2021 och 2026 (prognos) för de olika energislagen där också ökningen i procent anges (med papper och penna eller i Excel)
  2. Åskådliggör ovanstående tabell i ett lämpligt diagram