Grundkurs i Excel

 

Övningar med
anvisningar
Nya moment Redan introducerade moment Övningar utan anvisningar

U1

Många bäckar små

 

Formler, Fyll nedåt, Summera

 

     

 

U2

Skaldjursfest

 

Summera    

Ö1

Kursdeltagare

 

 U3

Välj vinst

 

 

Skapa serie

 

Formel, Fyll nedåt

   

 

 U4

Valutaomvandling

 

 

Absolut cellreferens

 

 

 Formel, Serie,
Fyll nedåt

 

   

 

U5

Riksdagens mandatfördelning

 

 

Procent

 Absolut cellreferens,

formel

 

Ö2

En familjs ekonomi, 1914

 

 

     

 

Ö3

Ränta på ränta

     

 

 

 

Ö4

Restaurangnota

     

 

 

 

Ö5

Elräkning

 

 U6

Riksdagens sammansättning
efter parti

 

Stapeldiagram, Markera Absolut cellreferens, Formel, Procent  

Ö6

Riksdagens sammansättning efter parti och kön

 

U7

Markanvändning i Sverige 2015

 

 Cirkeldiagram

 

Formel, Absolut cellreferens, Procent

 

Ö7

Diagram med bilder

 

U8

Hur långt är det till solen?

 

Tal i grundpotensform

Formel,
Fyll nedåt

   

 

 U9

pH-värden i några sjöar 1

 

Statistiska mått
     

 

 U10

pH-värden i några sjöar 2

 

Funktionen OM
 Statistiska mått,
Fyll nedåt
   

 

 U11

Anbud

 

Funktionen
AVRUNDA UPPÅT
Formel    

 

 U12

Pythagoras sats 1

 

Funktionen
ROT
Formel    

 

 U13

Pythagoras sats 2

 

Målsökning Formel,
funktionen ROT
   

 

U14

Frekvenstabell 1

 

Frekvenstabell

 

Formel,
absolut cellreferens

   

 U15

Frekvenstabell 2

Funktionen
ANTAL.OM

 

     

 

U16

Manipulera med diagram

Formatera
ett diagrams axlar
Skapa ett diagram