Effekt Här förklars begreppen effekt och verkningsgrad och det finns ett par exempel och övningar
Energi

 

Här tas energibegreppet upp och enheten kWh med en övning på energiförbrukningen i ett litet hushåll