Räkna med andra länder


Uppgifterna kommer från chatbooten ChatGPT.

Jag har t.ex. ställt frågan:

Kan jag få en matematikuppgift ifrån Tyskland?

Om jag tyckt att den var för lätt har jag frågat efter en svårasre uppgift.

Jag fick välja bort många uppgifter beroende på att de var för enkla, komplicerade
eller helt enkelt inte gick att lösa. En del uppgifter innehöll direkta felaktigheter och en
av dem hade ett vanligt räknefel i lösniingen.