Grundkurs i Scratch

 Eftersom övningarna är gjorda under en lite längre tidsperiod är de första gjorda utifrån en tidigare version av Scratch. I en del övningar har jag använt den engelska versionen med instruktionsblock på engelska medan en del är på svenska. Det är emellertid lätt att byta mellan olika språk genom att klicka på den lilla jordgloben på menyn och där välja språk.

Oavsett tror jag inte att ovanstående behöver leda till några större problem eftersom de olika versionerna är lika varandra och engelskan i instruktionsblocken är lätt att förstå med grundläggande engelskkunskaper.

Namn Ingående moment

 

U1

Introduktion till Scratch

 

 

Införskaffa Scratch

skärmen

scenen

sprites

scripts

  en första liten övning

 

 

U2

Katten ger hunden räkneuppgift

 

Två sprites på scenen

rotera en sprite

skapa ett script

räkna med Scratch

skapa en text i bakgrunden

 

 

U3

Rita en kvadrat i Scratch

 

Bestäm position på skärmen

Rita en kvadrat

 

 

U4

Spriten går fram och tillbaka över scenen

 

Infoga en bakgrund

Skapa ett script som går 
över scenen och vänder vid kanterna

 

 

U5

Procenträkning med Scratch

 

Klädslar
Variabler
Procenträkning

 

U6

Slumptal i Scratch

 

Slumptal
Variabler
Räkna med Scratch

 

U7

Räkneuppgifter där antal
rätt räknas

Loop
Räknare
Slumptal

 

U8

Gissa talet

Loop
Räknare
Slumptal

 

U9

Tipsrad

Lista

Loop

 

U10

Trafikljus

Meddelande

mellan spriter

 

U11

Högkostnadsskydd

Variabler

Villkor

 

U12

Omvandling mellan temperaturskalor

Variabler

Rita sprite

Uttryck

 

U13

Simulering av Ohms lag

Variabler med reglage