Räkna med gamla tider

uppgifter ur gamla räkneböcker

(På den tiden användes inga hjälpmedel i form av miniräknare, datorer och liknande i skolan)

 

 

Bok Årtal Stadium

Räknebok för folkskolan

av L.T. Larsson och N. Lundahl

1896

Fjärde årskursen
Kan även passa i högre årskurser

 

 

 Exempel till Ekvationsläran

av AD. Meyer och J.S Heström

1910  Från årskurs 8